Numerių atsiėmimas

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.moterubegimas.lt iki birželio 12 d. Birželio 13 d. registracija bus vykdoma organizatorių palapinėje starto zonoje.

2. Išankstinis numerių atsiėmimas vyks birželio 11-12 d. nuo 10:00 iki 20:00 val. renginio informacijos centre (vieta bus patikslinta).

3. Varžybų dieną bėgimo numerius bus galima atsiimti nuo 10:00 iki 18:45 val.

4. Nepilnamečiai dalyviai numerių atsiėmimo metu turės pateikti atspausdintą ir pasirašytą tėvų sutikimą.

5. Atsiimant numerius dalyvės turės pateikti savo asmens dokumentą.

6. Atsiimant dalyvio numerį už kitą asmenį būtina parodyti dalyvio, už kurį atsiimama, asmens dokumentą arba jo kopiją.