Nuostatai

MOTERŲ BĖGIMO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“  2021 m. rugpjūčio 14 d. rengia „Moterų bėgimą”.

Užsiregistravusius, bet negalinčius bėgti realiame renginyje, kviečiame dalyvauti virtualiame bėgime rugpjūčio 14 – 15 d., visa informacija: moterubegimas.lt/virtualus-begimas/

II. NUOTOLIAI

5 km bėgimas

Vaikų bėgimas (2-12 m. mergaitės ir berniukai)

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Starto/finišo vieta – Vilnius, Vinco Kudirkos aikštė.

Vaikų bėgimo startas 18:30.

5 km bėgimo startas 19:00.

IV. LAIKO LIMITAS

5 km nuotolį reikia įveikti greičiau nei per 1 val.

Vaikų bėgimo laikas neribojamas.

V. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visos merginos bei moterys, užpildžiusios dalyvio kortelę ir pasitikrinusios sveikatą bei tai patvirtinusios registracijos metu. Visos dalyvės renginyje dalyvauja laisva valia, nieko neverčiamos ir prisiima visą su dalyvavimu susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų. Dalyvės, atsiimdamos dalyvės paketą, privalo turėti asmens dokumentą. Pateiktame dokumente dalyvės informacija turi sutapti su registracijos anketoje pateikta informacija.

2. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2. Jei užsiregistravusi dalyvė nori atnaujinti arba keisti savo registracijos duomenis  ar perleisti dalyvavimą kitam asmeniui, ji turi sumokėti informacijos keitimo mokestį – 5 EUR. Visus pakeitimus reikia atlikti iki liepos 31 d.

3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@moterubegimas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis. Įmonės rekvizitai:

VšĮ „Tarptautinis maratonas“
Savanorių pr. 22 (301-2 kab.), Vilnius
Įmonės kodas: 300561278
PVM kodas: LT100008891011
A/S: LT307044060005482871 B/K: 70440, AB SEB bankas

4. Dalyvio krepšelio ir numerio atsiėmimo metu privaloma pateikti asmens dokumentą bei galiojantį sertifikatą – galimybių pasą su QR kodu. Sertifikatą su QR kodu galite rasti: https://gp.esveikata.lt/.

5. Kiekviena dalyvė varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį su laiko skaičiavimo mikroschema. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

6. Renginio metu trasoje bėgti be ant marškinėlių pritvirtinto dalyvės numerio yra griežtai draudžiama.

7. Dalyvėms bei jas palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyvės, pažeidusios šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojamos.

8. Dalyvėms varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusios šią taisyklę dalyvės bus diskvalifikuojamos.

9. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti ar bėgti su bet kokiais gyvūnais. Šio draudimo nesilaikantys dalyviai bus diskvalifikuojami iš varžybų.

10. Varžybų dalyvėms nors kiek nukrypti nuo renginio trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyvės, pažeidusios šią taisyklę, bus diskvalifikuojamos.

11. Moterų bėgimo rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

12. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

13. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

14. Esant „force majeure “aplinkybėms VšĮ Tarptautinis maratonas (šalis) atleidžiamas nuo atsakomybės už “Moterų bėgimo” neįvykdymą ir nėra įpareigotas grąžinti rezervacijos mokesčių, jeigu renginys neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti registracijos metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

VII. APDOVANOJIMAI

1. Bėgimo nugalėtojoms ir prizininkėms bus įteiktos atminimo taurės.

2. Visos 5 km dalyvės turės galimybę atsispausdinti dalyvio diplomą.

3.  Visiems sėkmingai finišavusiems dalyviams bus įteikti atminimo medaliai.

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

iki 12.31 01.01-06.30 07.01-07.31  08.01-08.12  08.13-08.14
5 km 12 EUR 14 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR
Vaikų bėgimas 3 EUR 4 EUR 5 EUR 5 EUR 6 EUR

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas. Dalyvės užsiregistravusios į 5 km distanciją iki 04.30 gaus vardinius numerius.

IX. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR PAKETŲ IŠDAVIMAS

1. Dalyviai kviečiami registruotis internetu manobegimas.lt/event/33  iki rugpjūčio 13 d. 23 val. Rugpjūčio 14 d. registracija galima renginio vietoje nuo 14 iki 18:30 val.

2. Dalyvių kiekis ribotas, pasiekus maksimalų dalyvių kiekį, registracijos stabdomos.

3. Išankstinis dalyvių paketų atsiėmimas ir registracija Decathlon Lietuva, Vikingų g. 5 vyks rugpjūčio 12 d. nuo 12 iki 21 val. ir rugpjūčio 13 d. nuo 10 iki 21 val.

4. Varžybų dieną dalyvių paketus bus galima atsiimti nuo 14:00 val. iki 18:30 renginio vietoje – Vinco Kudirkos aištėje.

5. Nepilnamečiai dalyviai dalyvių paketų atsiėmimo metu turės pateikti atspausdintą ir pasirašytą tėvų sutikimą.

6. Atsiimant dalyvio paketą už kitą asmenį būtina parodyti dalyvio, už kurį atsiimama, asmens dokumentą arba jo kopiją.

7. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.

X. PASLAUGOS DALYVIAMS

1. Renginio dieną dalyviai savo daiktus galės palikti saugykloje. Daiktai turi būti sudėti į užsegamą ar užrišamą sportinį krepšį.

2. Renginio dalyvių susirinkimo vietoje veiks biotualetai.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Savanorių pr. 22 (301-2 kab.), Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@moterubegimas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Moterų bėgimas renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

2. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.moterubegimas.lt valdytojas.

3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.moterubegimas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Moterų bėgimas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

  • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
  • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
  • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.

5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.moterubegimas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.

6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

7. Dalyvio duomenys saugomi:

  • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
  • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
  • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@moterubegimas.lt.

10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

Kilus klausimų, rašykite info@moterubegimas.lt